Målgruppen:

Målgruppen er børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Det er børn, der på næsten alle områder har svært ved at honorere den almindelige skoles faglige krav. Endvidere kan der hos disse børn forekomme, fysiske handicaps, forsinket sprogudvikling, samt mangelfuld social og emotionel udvikling.

I undervisningen kan dette b.l.a. vise sig ved:

Undervisningen:

undervisningen tager udgangspunket i den enkelte elev. Eleverne undervises i små grupper med fast tilknyttede lærere. Til klassen er desuden tilknyttet talepædagog, fysioterapeut, psykolog og pædagogmedhjælpere.

I Bedstedklasssen er undervisningen og samværet et fælles anliggende, der er præget af:

NÆRVÆR

TRYGHED

SUCCES

RUMMELIGHED

Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik.
Vi har i kraft af vores placering på Bedsted skole mulighed for at integrere vores elever i skolens almindelige klasser, når vi skønner det er hensigtsmæssigt.

 

Formålet med undervisningen: 


I undervisningen indgår desuden obligatorisk eller selvvalgt motorisk træning, idræt, musik, svømning, sløjd, edb, fremmedsprog, hjemkundskab, håndarbejde, billedkunst, praktiske opgaver samt turdag.

Undervisning opfylder i øvrigt kravene i henhold til folkeskoleloven.

 

Forældresamarbejde:

Et nært og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at at arbejdet kan bære frugt. Derfor har vi daglig kontakt med hjemmet via kontaktbog, kontaktlærersystem, forældremøder, høringer og visitationer, samt forældrerådsarrangementer.Øvrige tilbud:

Lejrskole og erhvervspraktik i længere eller korte periode.

Der er tilknyttet special-SFO i samarbejde med skolens SFO.