Bedsted Skole

EAN: 5798004028056

Opslagstavlen

 • ikon
  Det gælder dit barns sikkerhed....

  Flyer fra NT vedr. busbørn er vedhæftet.....
  Ulla Borggaard den 09-08-2018
 • ikon
  THISTED KOMMUNE  
                           
   
   
   
   
  Takstblad til skolefritidsordning i Thisted kommune
  2018
   
  Thisted kommunalbestyrelse har i forbindelse med budgetvedtagelsen for
  2018 fastsat nedenstående takster for forældrebetaling:
   
  Morgenmodul   kr.   810,00
  Eftermiddagsmodul     kr. 1230,00
  Heldagsmodul          
       
       SkoleIntro:
    kr. 1562,00
        Heltid                kr.  1722,00
        Deltid                kr.  1378,00
   
  Betaling i 11 måneder, juli måned er betalingsfri.
   
  Thisted kommune
  Børne- og familieforvaltningen, Undervisning
  Asylgade 30
  7700 Thisted
   
  Ulla Borggaard den 27-11-2017