Bedsted Skole

EAN: 5798004028056

Opslagstavlen

 • ikon
  Lise-Lotte Longfors den 08-12-2017
 • ikon


  Ses vi på mandag kl 8.00 ? .... kan du ikke nå det til på mandag, går Lucia-optoget også gennem skolens gange på onsdag kl 8.00
  Lise-Lotte Longfors den 08-12-2017
 • ikon
  Stillingsopslag
  Ansøgningsfrist er 14. december
  Husk at søge via Thisted kommunes hjemmeside
  Lise-Lotte Longfors den 30-11-2017
 • ikon
  THISTED KOMMUNE  
                           
   
   
   
   
  Takstblad til skolefritidsordning i Thisted kommune
  2018
   
  Thisted kommunalbestyrelse har i forbindelse med budgetvedtagelsen for
  2018 fastsat nedenstående takster for forældrebetaling:
   
  Morgenmodul   kr.   810,00
  Eftermiddagsmodul     kr. 1230,00
  Heldagsmodul          
       
       SkoleIntro:
    kr. 1562,00
        Heltid                kr.  1722,00
        Deltid                kr.  1378,00
   
  Betaling i 11 måneder, juli måned er betalingsfri.
   
  Thisted kommune
  Børne- og familieforvaltningen, Undervisning
  Asylgade 30
  7700 Thisted
   
  Ulla Borggaard den 27-11-2017
 • Hermed den endelig ferieplan for skoleåret 2018 - 2019.
  Ulla Borggaard den 09-06-2017
 • ikon
  VEJLEDNING TIL FORÆLDREINTRA ER KOMMET PÅ MANGE FORSKELLIGE SPROG.

  FØLGENDE ER VEDHÆFTET:

  ENGELSK, TYSK, KURDISK, SOMALI, TYRKISK OG ARABISK.


  VEJLEDNINGEN KAN OGSÅ FÅES I PAPIRFORM PÅ KONTORET.
  Ulla Borggaard den 20-05-2016