Bedsted Skole

EAN: 5798004028056

Skolernes skakdag 2017

Skiftende billeder

 • ikon
  Lise-Lotte Longfors den 13-08-2018
  Fælles forældremøde for 0.-6. klasse - mandag den 20.8 kl 17.30 – ca. 19.30
   
  Som noget nyt vil vi I år invitere til forældremøde på skolen for 0.-6.klasse på samme dag.        
  Skolens ledelse vil gerne indlede forældremødet i fællesskab og give forældre mulighed for at hilse på skolens bestyrelse.
   
  Efter en fælles opstart, går forældre og lærere ud i klasserne og forsætter forældremødet her.
   
  Ved den fælles opstart vil I, af skolens ledelse få nogle fælles informationer i forhold til skoleåret. 

  I få fortalt skolens hovedhistorie. Hovedhistorien er essensen af og den vej vi har valgt at gå fremad. Hovedhistorien tager afsæt i de data skolen har i forhold til: besvarelser af Program for læringsledelse, lærer, elever og forældrebesvarelser, data fra de Nationale Test og den Nationale Trivselsrapport.
   
  I vil få en kort introduktion til hvordan i kan gå på Min Uddannelse og se jeres barns elevplan.
   
  Aftenens program i hovedtræk:
   
  17.30 – mødet går i gang i musik/aula
  - ledelsen har ordet
  - skolens hovedhistorie og vejen frem, med afsæt i data
  - præsentation af skolens bestyrelse
  - præsentation af skolens nye afdelingsleder
  - kort intro til Min Uddannelse = jeres barns elevplan
   
  18.00 – Indskolingen - Indskolings forældre og lærere bliver i musik
  - her vil I høre om trivsel i indskolingen og hvad lærerne planlægger i forhold til dette.
  Derudover vil I høre om fælles retningslinjer i indskolingen.
  - Har forældre gode råd til hvordan vi bruger lokalområdet i vores undervisning?
  - Evaluering af vores fælles overnatning inden ferien.
    Herefter går vi i klasserne og hører videre om den enkelte klasses planer, aftaler og målsætninger
   
  18.00 – Mellemtrin -  forældre og lærere går ud i klasserne.
  - her vil I høre om, hvad lærerne vil planlægge i forhold til den temapakke lærerne har valgt at fordybe sig i. I vil også høre om, hvordan klassens lærere, gerne vil have forældrenes hjælp til at gøre klassens trivsel endnu bedre.
  - I vil høre om planer for klassen og eventuelle aftaler
  - måske vil I høre lidt om målsætninger for fagene
   
  - 6. klasse vil også høre om lejrskolen og få informationer fra Hurup skole vedr overgangen til 7. klasse. Derfor vil mødet i 6.klasse slutte senere end 19.30
   
  Ca 19.30 tak for i aften

  Vi ser frem til et godt og informationsrigt forældremøde :-)

   
 • ikon
  Ulla Borggaard den 09-08-2018
  Det gælder dit barns sikkerhed....

  Flyer fra NT vedr. busbørn er vedhæftet.....
 • ikon
  Lise-Lotte Longfors den 02-07-2018

  Kære alle

   

  Jeg kan med glæde meddele at Keld Rønager er ansat som afdelingsleder ved Bedsted skole pr 1.10.18.

  Keld kommer fra en ansættelse som lærer i Golfstrømmen.

  Keld har tidligere været vikar på ledelsesopgaver på Bedsted skole og  har bla. deltaget i ”smag for ledelse”.

  Jeg ønsker Keld velkommen i ledelsen på Bedsted skole.

  God sommer

 • ikon
  Ulla Borggaard den 27-11-2017
  THISTED KOMMUNE  
                           
   
   
   
   
  Takstblad til skolefritidsordning i Thisted kommune
  2018
   
  Thisted kommunalbestyrelse har i forbindelse med budgetvedtagelsen for
  2018 fastsat nedenstående takster for forældrebetaling:
   
  Morgenmodul   kr.   810,00
  Eftermiddagsmodul     kr. 1230,00
  Heldagsmodul          
       
       SkoleIntro:
    kr. 1562,00
        Heltid                kr.  1722,00
        Deltid                kr.  1378,00
   
  Betaling i 11 måneder, juli måned er betalingsfri.
   
  Thisted kommune
  Børne- og familieforvaltningen, Undervisning
  Asylgade 30
  7700 Thisted
   
 • Ulla Borggaard den 09-06-2017
  Hermed den endelig ferieplan for skoleåret 2018 - 2019.
 • 17-08-2018
  10:00-12:00
  Skolesocialrådgiver Karen Marie Petersen er på skolen i mødelokale 2. Karen kan træffes på 21177327 for aftale · 0A · 1A · 2A · 3A · 4A · 5A · 6A · B1 · B2 · B3 · G1 · G2 · G3
  1

4. og 5. kl. i Nationalpark TV

Temadag i indskolingen

Besøgstæller

321863